XXIV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu

Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu
15. - 16. září 2016

Program

Rámcový program konference 15.-16. září 2016 / Timetable

Čtvrtek 15. 9. 2016  
8:00-9:30 Prezence účastníků konference 2. patro
9:30-10:00 Slavnostní zahájení konference Aula D 240
10:00-11:00 Plenární přednáška (Eliška Walterová) Aula D 240
11:00-11:30 Přestávka s občerstvením 2. patro
11:30-12:30 Plenární přednáška (Silke Rönnebeck) Aula D 240
12:30-14:00 Přestávka na oběd  
14:00-15:20 Jednání v sekcích Viz program jednání v sekcích
15:20-15:40 Přestávka s občerstvením 2. patro
15:40-17:00 Jednání v sekcích Viz program jednání v sekcích
     
17:15-18:45 Členská schůze ČAPV D 321
19:00 Zahájení společenského večera Aula D 240
     
Pátek 16. 9. 2016  
8:00 - 9:00 Dodatečná prezence účastníků konference 2. patro
9:00-10:20 Jednání v sekcích Viz program jednání v sekcích
10:20-10:40 Přestávka s občerstvením 2. patro
10:40-11:40 Plenární přednáška (Robert Harry Evans, Jesper Bruun) Aula D 240
11:40-12:20 Posterová sekce 2. patro
12:20-13:20 Přestávka na oběd 2. patro
13:20-14:40 Jednání v sekcích Viz program jednání v sekcích
14:40-15:00 Přestávka s občerstvením 2. patro
15:00-15:30 Slavnostní zakončení konference Aula D 240
     
Rámcový program metodologických seminářů - středa 14. 9. 2016  
8:00-8:45 Prezence účastníků metodologických seminářů 2. patro
8:45-9:00 Společné zahájení metodologických seminářů TL 208
9:00-11:30 1. metodologický seminář TL 208
11:30-12:00 Přestávka s občerstvením TL 208
12:00-14:30 2. metodologický seminář TL 301
14:30-15:00 Přestávka s občerstvením TL 301
15:00-17:30 3. metodologický seminář TL 301
     
17:45 Vernisáž výstavy v Galerii D9 -2. patro

 

24th Conference Czech Education Research Association in České Budějovice, September 15 - 16, 2016
 
Timetable

Thursday, September 15th, 2016  
8:00-9:30 Registration 2nd floor
9:30-10:00 Opening Ceremony Lecture hall D 240
10:00-11:00 Plenary Lecture by Eliška Walterová Lecture hall D 240
11:00-11:30 Coffee Break 2nd floor
11:30-12:30 Plenary Lecture by Silke Rönnebeck Lecture hall D 240
12:30-14:00 Lunch  
14:00-15:20 Session 1 See the programme of talks in sections
15:20-15:40 Coffee Break 2nd floor
15:40-17:00 Session 2 See the programme of talks in sections
     
17:15-18:45 Meeting of CERA Members D 321
19:00 Reception Lecture hall D 240
   
Friday, September 16th, 2016
8:00 - 9:00 Registration 2nd floor
9:00-10:20 Session 3 See the programme of talks in sections
10:20-10:40 Coffee Break 2nd floor
10:40-11:40 Plenary Lecture by Robert Harry Evans, Jesper Bruun Lecture hall D 240
11:40-12:20 Poster Presentation 2nd floor
12:20-13:20 Lunch 2nd floor
13:20-14:40 Session 4 See the programme of talks in sections
14:40-15:00 Coffee Break 2nd floor
15:00-15:30 Closing ceremony Lecture hall D 240
     
Early Research Day
 
Wednesday, September 14th, 2016 - Methodology seminars
 
8:00-8:45 Registration 2nd floor
8:45-9:00 Opening of Methodology Seminars TL 208
9:00-11:30 1st Methodology Seminar TL 208
11:30-12:00 Lunch TL 208
12:00-14:30 2nd Methodology Seminar TL 301
14:30-15:00 Coffee Break TL 301
15:00-17:30 3rd Methodology Seminar TL 301
     
17:45 Opening of Exhibition at Galerie D9 -2nd floor