XXIV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu

Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu
15. - 16. září 2016

Poplatky

Typ poplatku* Při uhrazení
do 17. 6.
Při uhrazení
po 17. 6.
Základní poplatek (pro aktivní účastníky, beze slev) 2 000,- Kč 2 150,- Kč
Snížený poplatek pro členy ČAPV 1 700,- Kč 1 800,- Kč
Snížený poplatek pro studenty prezenčních studijních programů 1 000,- Kč 1 050,- Kč
Poplatek pro pasivní účastníky bez vystoupení s příspěvkem (nezahrnuje sborník; v případě zájmu o sborník je nutné uhradit základní poplatek nebo poplatek pro členy ČAPV v plné výši) 750,- Kč 850,- Kč
Poplatek za metodologický seminář (nezahrnuje účast na konferenci, sborník ani společenský večer) 600,- Kč 700,- Kč

* Všechny poplatky kromě poplatku za metodologický seminář zahrnují platbu za společenský večer.

 

Pokyny k platbě

Platba je možná pouze převodem na účet.

Příjemce platby: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a
370 05 České Budějovice
IČ 60076658
DIČ CZ60076658
Banka:
Číslo účtu:
Variabilní symbol (povinně):
Zpráva pro příjemce (povinně):
ČSOB
104725778/0300
1271
Jméno a příjmení účastníka

V případě neúčasti na konferenci se uhrazený poplatek nevrací (pouze z prokazatelně doložených mimořádně závažných důvodů).