XXIV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu

Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu
15. - 16. září 2016

Postery

Pokyny k prezentaci posteru

Poster bude prezentován v rámci posterové sekce.

Posterem se rozumí grafická forma prezentace výsledků vědecké práce.

Autoři posterů jsou zodpovědní za:

  • obsahovou a formální stránku posteru,
  • vytisknutí posteru v požadovaném formátu (1× A0 - k prezentaci, 25× A4 - k distribuci pro zájemce);
  • umístění posteru na vymezeném místě (min. 30 min před začátkem prezentací).

K přípravě posteru můžete využít šablonu (ke stažení zde) nebo můžete vytvořit vlastní grafickou podobu posteru za podmínky, že bude obsahovat všechny části, které jsou v doporučené šabloně.

Další informace k posterové sekci poskytne Mgr. Marie Najmonová (kontaktní e-mail: mnajmonova@pf.jcu.cz, do předmětu, prosím, uvádějte: Posterová sekce ČAPV).

 

Garanti sekce:
doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
Mgr. Marie Najmonová
Hodnotící komise:
doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
doc. PaeDr. Jan. Slavík, CSc.
PhDr. Karel Starý, Ph.D.
Mgr. Miroslav Janík, Ph.D.
Mgr. Marie Najmonová

Osobní prezentace posterů proběhne v pátek 16. 9. 2016 od 11:40 do 12:20.

Vyhlášení vítěze posterové sekce budou součástí závěrečného zakončení XXIV. konference ČAPV.

 

šablona posteru ke stažení (.ppt)