XXIV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu

Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu
15. - 16. září 2016

Přihlašovací formuláře

Přihlašování na konferenci je realizováno přes www stránky České asociace pedagogického výzkumu: http://www.capv.cz/index.php/konference/aktualni-konference.

 

Doplňující pokyny k vyplňování formulářů

Pracoviště / místo studia: Údaje o pracovišti / místě studia uvádějte v pořadí: vysoká škola, fakulta, katedra, adresa. U jiných pracovišť uvádějte název pracoviště a adresu.

Bibliografie: Seznam literatury uvádějte podle pokynů platných pro autory příspěvků do časopisu Pedagogická orientace, tj. podle normy APA.
(https://journals.muni.cz/public/journals/10/pokynyproautorydleapa_151113_pedor.pdf)