XXIV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu

Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu
15. - 16. září 2016

Podmínky přijetí příspěvku

Informace k přijetí příspěvku:

  • Příspěvek je nutné přihlásit v řádném termínu.
  • Přihlášený příspěvek bude přijat při splnění následujících předpokladů: (1) název a abstrakt příspěvku jsou v souladu s tematickým zaměřením sekce, (2) abstrakt příspěvku odpovídá charakteristice teoretického, přehledového nebo empiricko-výzkumného příspěvku.
  • Všechny příspěvky budou hodnoceny v rámci recenzního řízení. Autorům bude podána informace k případným úpravám jejich příspěvků.

 

Recenzní řízení

V rámci anonymního recenzního řízení byla navržena tato doporučení:

  1. Příspěvek přijmout.
  2. Příspěvek přijmout s podmínkou zapracování drobných úprav.
  3. Příspěvek nepřijmout (po zapracování navrhovaných úprav ho přijmout do posterové sekce).

Kritéria hodnocení najdete zde: CAPV_recenze.pdf