XXIV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu

Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu
15. - 16. září 2016

Metodologické semináře

Metodologické semináře povedou:

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie)

Robert Harry Evans, associate professor (University of Copenhagen, Faculty of Science Department of Science Education, Denmark)

Mgr. Denisa Šukolová, PhD. (Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Centrum edukačného výskumu, Banská Bystrica, Slovensko)

 

  Rámcový program metodologických seminářů - středa 14. 9. 2016
8:00-8:45 Prezence účastníků metodologických seminářů
8:45-9:00 Společné zahájení metodologických seminářů
9:00-11:30 1. metodologický seminář (sk. A) 2. metodologický seminář (sk. B)
11:30-12:00 Přestávka s občerstvením
12:00-14:30 2. metodologický seminář (sk. A) 1. metodologický seminář (sk. B)
14:30-15:00 Přestávka s občerstvením
15:00-17:30 3. metodologický seminář (sk. A, B)

1. metodologický seminář - POTENCIÁL Q-METODOLÓGIE V EDUKAČNOM VÝSKUME

Mgr. Denisa Šukolová, PhD. (Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Centrum edukačného výskumu, Banská Bystrica)

Cieľom bude oboznámiť účastníkov s Q-metodológiou, ktorá predstavuje alternatívny prístup ku štandardným R-metodologickým postupom známym z kvantitatívneho výskumu. Q sa zameriava na skúmanie subjektivity a je považovaná za jednu z najrobustnejších zmiešaných metód - kombinuje kvantitatívnu analýzu dát s kvalitatívnym interpretačným rámcom. Súčasťou stretnutia bude i ukážka práce s Q-dizajnom v online podmienkach, predstavenie možností tvorby dotazníkov na základe Q-dizajnu a zhrnutie spôsobov využitia Q v edukačnom výskume.

 

2. metodologický seminář - USING NETWORK SCIENCE TO STUDY PROCESSES OF LEARNING

Robert Harry Evans, associate professor; Jesper Bruun, assistant professor (University of Copenhagen, Faculty of Science Department of Science Education, Denmark)

As a new research area in science education, networks offer a unique opportunity to visualize and find patterns and relationships in complicated social or academic network data. With this workshop, participants are offered a way into network science based on authentic educational research data. The workshop is constructed as an inquiry lesson with emphasis on user autonomy. Learning activities will have participants choose to work with one of two cases of networks. In the one case participants will study learning processes based on student interactions as represented by a social network. In the other they will investigate how text represented as networks could lead to different interpretations of the meanings embedded in the original text.

 

3. metodologický seminář - PŘÍPRAVA VÝZKUMNÉHO PROJEKTU - TEORIE, PRAXE A METODOLOGICKÁ ÚSKALÍ

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie)

Cílem workshopu "Příprava výzkumného projektu - teorie, praxe a metodologická úskalí" je předat mladým (i starším) badatelům praktické zkušenosti s přípravou, realizací a zhodnocením výzkumného šetření. Je zřejmé, že příprava kvalitního výzkumného projektu s sebou přináší celou řadu náročných situací a momentů, které stojí výzkumníky značné množství energie a drahocenného času. Ať už jde o plánování, rešerše, vývoje metodiky, pilotáže či následná úskalí samotné realizace výzkumu, např. vedení výzkumné agendy či plnění časového harmonogramu a publikačních závazků. V rámci workshopu se tedy zaměříme nejen na obvyklou problematiku výzkumné metodologie, ale také na konkrétní obtíže, se kterými začínající (i pokročilí) řešitelé často zápolí.