XXIV. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu

Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu
15. - 16. září 2016

Organizační výbor

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.
- koordinátorka organizačního výboru

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

Mgr. Luboš Krninský

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.

Mgr. Marie Najmonová

Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.

Mgr. Miroslav Procházka, Ph.D.

Mgr. Lukáš Rokos

Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D.

PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.

doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D. (za ČAPV)