Z HLOUBI 2

 

Z HLOUBI 2: Cesty z nevědomí pohledem psychologie a expresivních přístupů

 

České Budějovice 24.–25. 11. 2023

 

Registrace

Na konferenci je nutné registrovat se on-line a také uhradit předem konferenční poplatek. Uhrazení konferenčního poplatku na místě nebude možné. Konečný termín pro registraci je 23. 11. 2023 do 17 hodin.

Při registraci prosím vyberte jednu z následujících možností konferenčního poplatku (přehled přednášek a workshopů najdete na stránce Program):

  1. Konferenční poplatek 600 Kč zahrnuje možnost účasti pouze na přednáškách.
  2. Konferenční poplatek 800 Kč zahrnuje možnost účasti pouze na přednáškách a zároveň na společenském večeru 24. 11. 2024.
  3. Konferenční poplatek 1000 Kč zahrnuje možnost účasti na přednáškách a zároveň na jednom zvoleném workshopu.
  4. Konferenční poplatek 1200 Kč zahrnuje možnost účasti na přednáškách, na jednom zvoleném workshopuna společenském večeru 24. 11. 2024.
Varianta konferenčního poplatku Účast na přednáškách Účast na minimálně jednom zvoleném workshopu Účast na společenském večeru
A: 600 Kč ANO NE NE
B: 800 Kč ANO NE ANO
C: 1000 Kč ANO ANO NE
D: 1200 Kč ANO ANO ANO

 

V případě, že jste zvolili C nebo D variantu konferenčního poplatku, uveďte prosím do registračního formuláře názvy dvou 2 workshopů, kterých byste se chtěli účastnit, v pořadí dle preferencí. Tímto způsobem si zajistíte místo na minimálně jednom z preferovaných workshopů; v případě nenaplnění kapacity vás budeme registrovat i na druhý zvolený workshop. Pokud by již kapacita požadovaného workshopu byla mezitím obsazena, budeme vás informovat mailem s nabídkou jiných možností. Místa na workshopech budou obsazována dle pořadí, ve kterém byla dokončena registrace.

V sobotu 25. 11. bude od 11 do 16 hodin probíhat v učebně TL201 otevřený výtvarný workshop. Na tento workshop není třeba se předem přihlašovat, bude volně přístupný kdykoliv v uvedeném čase pro všechny, kteří si chtějí chvíli výtvarně tvořit.

 

Konferenční poplatek prosím uhraďte na účet 104725778/0300, variabilní symbol platby 1308, do poznámky uveďte vaše jméno a příjmení.

Pokud požadujete vystavit fakturu, je potřeba před uhrazením konferenčního poplatku požádat o vystavení faktury na mail: advo@pf.jcu.cz a až po jejím vystavení částku uhradit.

Účastnický poplatek je nevratný, pokud byste se nemohli konference zúčastnit, je možné ho převést na jinou osobu – tento fakt prosím případně oznamte na e-mail: zhloubi2022@email.cz

 

 

Registrace byla ukončena 23. 11. 2023 v 17 hodin.