Z HLOUBI 2

 

Z HLOUBI 2: Cesty z nevědomí pohledem psychologie a expresivních přístupů

 

České Budějovice 24.–25. 11. 2023

 

 

O konferenci

 

Srdečně vás zveme na konferenci na půdě Pedagogické fakultě JU s názvem:

Z hloubi 2

Cesty z nevědomí pohledem psychologie a expresivních přístupů

 

Po roce a půl opět nabízíme příležitost k setkání nad tématy společnými pro psychologii, psychoterapii a umělecké oblasti poznání. Chceme vytvořit prostor pro společné hledání možností, jak prohloubit své životy skrze kontakt a inspiraci tím, co je v nás a co nás přesahuje. V tomto ročníku konference se chceme zaměřit na péči o vlastní duši skrze pozornost k hlubinným vnitřním impulsům a jejich vyjádření.

V rámci konference budou nabízeny jak přednášky na daná témata, tak workshopy, ve kterých si jejich účastníci budou moci jednotlivé přístupy vyzkoušet. V rámci programu poběží souběžně vždy jedna přednáška a dva workshopy, ze kterých si účastníci budou moci vybrat. Oba dny budou zakončeny sdílením a společným přemýšlením nad tématy, která se vynoří v průběhu přednášek/workshopů.

Příspěvky se zaměřují na vnitřní obsahy a jejich integraci skrze reflektovaný kontakt s tělem a pohybem, práci s dechem, hlasem, výtvarným projevem a kontaktem se snovými a imaginativními obrazy.

Každý z přístupů i autorů nabízí specifické možnosti, jak propojit ono neuvědomované s bdělým vyjádřením, povzbuzení k prožitku plného života a k tvořivosti.

Konference je určena studentům psychologie, arteterapie a pedagogických oborů, odborníkům z praxe (psychologům a psychoterapeutům) a lidem, kteří působí na pomezí uměleckých a pomáhajících profesí.

Za přípravný tým konference Mgr. Zdeňka Bajgarová, Ph.D. (katedra psychologie), Mgr. Veronika Plachá, Ph.D. (katedra primární a preprimární pedagogiky), Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D. (ateliér arteterapie) a Mgr. Yvona Mazehóová, Ph.D. (ateliér arteterapie)