Z HLOUBI 2

 

Z HLOUBI 2: Cesty z nevědomí pohledem psychologie a expresivních přístupů

 

České Budějovice 24.–25. 11. 2023

 

 

doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.

 

doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D. (foto)

Doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D. vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde také získal doktorát z obecné a pedagogické psychologie. V současné době pracuje jako vědecký pracovník v Psychologickém ústavu AV ČR a vyučuje na Katedře psychologie Pedagogické fakulty UK v Praze. Je autorem knih „Metafory v politice“, „Možnosti narativního přístupu v psychologickém výzkumu“ a spoluautorem knih „Umění ve vědě a věda v umění“ a „Tvorba jako způsob poznávání“. Ve výzkumu aplikuje především narativní a psychosémiotický přístup (mj. zkoumání psychické odolnosti ve stáří, krize středního věku, ad.). V poslední době se zaměřuje také na psycho-spirituální vývoj.

 

Experimentování se styly porozumění/exprese jako způsob „péče o duši“

Přednáška se pohybuje na třech rovinách: 1) filosofických východisek, 2) psycho-sémiotické teorie. 3) konkrétních praktik reflexivního psaní. 1) Ve filosofických východiscích krátce odkáže na dlouhou tradici „péče o duši“ či „péče o self“ (táhnoucí se od Platóna přes Patočku až po současné autory (Petříček). 2) Na psycho-sémotické rovině vychází z pojetí psychologie jako disciplíny zaměřené na způsoby utváření významu zkušenosti prostřednictvím forem jako jsou symbol, metafora, příběh, žánr či paradox. 3) Hlavní část přednášky je založena prakticky a sebezkušenostně a nabízí řadu praktik a postupů, ve kterých v podobě experimentální hry odpovídáme různými podobami reflexivního psaní (symbolické čtení, nalézání paralel a obdob, narativní konstrukce, absurdita/paradox, cítící resonance) na vizuální podněty, jako jsou obrazy či fotografie.